Mapa okolic Olecka (z 1935 roku).

 

 Plan w du¿ych rozmiarach [1,7 MB]  Fragment niemieckiej mapy topograficznej w skali 1:25000 okolic Olecka - tzw „Meßtischblatt”,